fbpx

TOTS FORMEM L’EMPRESA

FORMACIÓ:  TOTS FORMEM L’EMPRESA

A l’èxit empresarial s’hi arriba gràcies a l’habilitat i capacitat de cada un dels integrants de l’equip”.

Duració de la formació:  20h en 10 sessions de 2h/u.

Objectiu:

 • Integrar la necessitat d’implicació de cada un dels col·laboradors per aconseguir un objectiu comú.
 • Augmentar la productivitat empresarial elevant el grau de motivació. Més implicació per part del treballador: millors resultats, millors sensacions individuals.
 • Fer sentir al treballador realitzat i motivat en el seu lloc de treball identificant-se amb els valors de l’empresa, sentint-se part important d’ella.

Destinataris: tota la plantilla de l’empresa.

Temari:

 1. La motivació en l’individu i en l’equip.
 2. Habilitats i capacitats individuals.
 3. L’equip: funcionament necessari per aconseguir la fusió esperada.
 4. La creació de sinèrgies a partir dels talents individuals.
 5. Adquisició d’hàbits per una millora discreta però continua.
 6. Relacions interpersonals amb l’equip.
 7. La importància de les relacions interdepartamentals: tots formem l’empresa.
 8. Desenvolupament personal i professional: fortaleses i debilitats.
 9. Comunicació conscient: clara, concisa i senzilla.
 10. Lideratge: liderem el propi càrrec.

Professora: Anna Matas, consultora, formadora, coach i mentora en el rendiment global de l’empresa des de l’optimització de l’equip humà. Especialitzada en teixir la Intel·ligència Emocional en l’equip organitzacional a fi de gaudir de relacions interpersonals i interdepartamentals sanes, maximitzar el rendiment i aconseguir beneficis esperats pel conjunt.